Børnedykning 
findes ikke.....

Af Stig Lyngby.


Min søn eller datter på 8 år har lige fået kørekort Ja så vil de fleste nok tænke "hvad mon de ryger i den familie", men hvis det så kom frem, at det var på en lukket bane i Lego land, ja så var det jo straks en anden sag for der var en helt naturlig forklaring.

En gruppe dykker instruktører, der er udannet CMAS ** og *** har dannet en interessegruppe der arbejder ned dykning med børn og for at undgå den uheldige association, der kommer fra børnedykning lad os en gang for alle få vedtaget at børn ikke dykker, men voksende kan dykke sammen med et barn fra 8 år og opefter under særlig skærpede sikre regler og metoder.

Interessegruppen har konstateret ved kontakt til klubber i Danmark, at der i dag dykkes med bøm på alt for store dybder, formentligt udløst af de voksnes dykkeres manglende kendskab til de faktiske fysiologiske forhold, der for børn er helt anderledes end for voksne, så der er på høje tid, at vi får sat gang i en oplysningskampagne så de dykkere der vælger at dykke med deres børn kan gøre det på en sikker og fuldt forsvarlig måde.

Vi var 4 Danske instruktører, der selv havde opsporet, at der i juni afholdtes et internationalt CMAS kursus for dykning med børn, der var deltagelse fra 5 lande. Vi besluttede, at vi ville af sted og fik som resultater af vores anstrengelser 4 pladser på kurset, det var med meget blandede holdninger og forventninger vi tog af sted for at bruge en forlænget weekend for rigtig at finde ud af, hvad det her går ud på. 

Nu er det Ikke muligt at tage indholdet af 2 dages kursus ned i en artikel, men her er kort nogle hovedpunkter, der er meget vigtige for forståelsen både for de mligheder og de begrænsninger dykning med børn rummer.

Børn har 3 naturlige "huller" i mellem det iltrige og det iltfattige blod kredsløb, hvoraf det mest kendte er "PFO" hullet, der på ca. 20% af alle voksne ikke vokser helt sammen og er under kraftig mistanke for at havde afgørende indflydelse på dykkersyge.

- Under dykning med børn SKAL alt dykning ske helt væk fra det "boble vinduet" hvor der kan dannes bobler. Se tabel.

Børn udvikler deres lungevolumen 300% i alderen fra 5 til 15 år Det forklarer rigtig godt hvorfor der i dag er en grænse på 15 år før man begynder på dybere dykning.

- Børn har relativtmeget større overflade end voksne i forhold til størrelsen og da de samtidig mangler evnen til at producer varme ved at ryste, når de bliver for kolde så er der øget risiko for afkøling af børn under dykning så derfor, ingen dykning med børn når temperaturen er under 12 grader Celcius og det er jo temperaturen de fleste steder på bunden i Danmark, og maksimalt dykke tid i 20 minutter p.g.a. afkølingen.

Organisationen af dykning med børn SKAL man lave på en hel anden måde end ved voksen dykning, der er altid en tør "Dykker Tender" til dykning med børn, "Dykker Tender" har 2 primære funktioner. Livredning og håndtering af tungt grej for at sikre at børnene ikke glemmer, hvordan udstyret skal behandles (flasker må ikke stå op) eller anstrenger sig for meget med det tunge dykkerudstyr (selv om det størrelsesmæssigt er til passet børn).

Erfarings grundlaget på kurset var meget stort, mere end 500 børn har igennem de sidste 20 år deltaget i dykning, der har været løbende lægeundersøgelse af alle 500 børn af samme læge for at sikre den lægelige vurderings kvalitet, Og i dag er
den første instruktør, der selv startede som 8 årig til dykning med børn og er helt færdig uddannet instruktør.

Arbejdsgruppens mål er at få undersøgt, hvordan det er muligt at tilpasse eksisterende CMAS standard for dykning med børn til Nordiske forhold, til passe uddannelsen til makkersystement, som anvendes til dykning, gennemføre et test kursus så de Danske instruktører selv kan gøre deres egne erfaringer og sikre udviklingen af et tidssvarende Dansk undervisnings materiale til børn og instruktører, så vi fremover kan sikre at, al dykning med børn kan gennemføres under helt sikre forhold og tilpasset børnenes prænnisser.

Lidt om arbejdsgruppen: Den har i skrivende stund 25 instruktører og er i princippet åben for alle, der ønsker at deltage i arbejdet med udvikling og faerdiggørelse af uddannelses materiale.

Danmark har nu fået de første 4 instruktører, der er uddannet til dykning med børn. Ivan Maimann CMAS*** Instruktør. 
Jon Svane CMAS** Instruktør. 
Kim Såbye CMAS ** Instruktør. 
Stig Lyngby CMAS*** Instruktør.

Yderligger information om arbejdsgruppen kan fås ved at kontakte Stig Lyngby på slyngby@get2net.dk

Offentliggjort i SportsDykkeren nr. 7 - December 2003