Flasker og luft
 

STÅL 12 LITER
tryk 2oo bar 
volumen ca. 2400 liter
vægt på land før dyk ca. 19 kg
vægt på land efter dyk ca. 16 kg
vægt i vand før dyk ca. 4 kg
vægt i vand efter dyk ca. 1 kg
 

Flasken taber ved forbrug af luften op til næsten 3 kilo under et dyk.

Husk visuelt eftersyn af fagmand hvert år.
Husk trykprøvning hvert 5 år.Desværre er der mange, der ikke har lært nok om risikoen for og ved en flaskesprængning. De fleste ved at flasken skal trykprøves hvert 5. år, men de færreste ved at flasken skal efterses visuelt minimum en gang om året. Baggrunden for dette eftersyn er risikoen for indvendig tæring i flasken på grund af dårlig luftkvalitet. Fyldte alle luft i DYKKERCENTRET og ingen andre steder, ville det ikke være et problem med dårlig luft. Desværre er det ikke alle steder luften er af lige så god kvalitet, som i
DYKKERCENTRET . Ved eftersyn er over 50% af flaskerne mere eller mindre forurenede med vand, olie og rust. De fleste bliver meget overraskede.

Vil du være sikker på, at luften er i orden der hvor du fylder bør fyldestedet minimum kunne fremvise en luftanalyse, der ikke er over 1 år gammel. Det er desværre ikke garanti for at luften er i orden når du fylder, men viser dog at den har været OK på et tidspunkt.

For din egen og dine meddykkeres sikkerhed vel vi opfordre til at vi alle bliver mere opmærksomme og gør mere opmærksom på, at alle flasker skal efterses årligt. Der er desværre mange, der glemmer at kontrollere for et visuelt eftersyn inden de fylder - de risikerer liv og lemmer ikke kun for dem selv, men andre der uheldigvis skulle opholde sig i området, hvor der fyldes.

Regler omkring CE mærkning af flasker

Dykkerflasker er omfattet af direktivet om trykbærende udstyr 97/23/EF, som har været i kraft i Danmark siden 29. november 1999. Implementeret ved Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 743 af 23. september 1999.

Reglerne har egentlig virket siden 29. november 1999 , hvor trykflasker mærket efter dette direktiv har været godkendt til brug i DK samtidig med at man alternativt har kunnet anvende de hidtidige nationale regler om trykprøvning / typegodkendelse ved FORCE i Brøndby og nu LOTEK i Sønderborg.

Efter 1. juli 2003 kan trykflasker, der har været fremstillet efter hidtidige nationale regler, ikke længere markedsføre i Danmark, og alle nyfremstillede trykflasker til dykkerbrug, skal herefter være CE-mærket i overensstemmelse med direktivets krav.

Der er således fortsat krav om godkendelse af dykkerflasker, men de skal fremover ikke længere godkende efter særlige nationale danske regler, idet de fælles europæiske regler også anerkendes i Danmark.

I praksis betyder det, at CE-mærkede flasker ikke skal verificeres specielt og kontrolstemples for anvendelse i Danmark, men det skal også påpeges, at CE-mærkede flasker kun må anvendes til bærbar åndemiddelluft.

Med hensyn til kravene til periodiske undersøgelser er disse ikke omfattet af direktivet, og svømmedykkerflasker skal fortsat periodisk undersøges hvert 5. år.

Krav til fyldestation:

  • Fyldestationer skal opfylde Arbejdstilsynets bekendtgørelse 289
  • Force har lavet en vejledning til, hvilke krav et anlæg skal opfylde for at overholde bekendtgørelsen. Hent vejledningen i .pdf format 862kb.
  • Fyldestationer skal anmeldes til den lokale arbejdstilsynskreds
  • Fyldestationer skal inspiceres årligt af godkendt myndighed - Arbejdstilsynet har bemyndiget Force-Dantest CERT til at godkende fyldeanlæg i Danmark.
  • Undtaget for årlig inspektion er transportable anlæg, såfremt de kun benytter atmosfærisk luft. Benyttes transportable anlæg til andre gasser (oxygen, nitrox etc.) skal de inspiceres årligt.
  • En inspektion koster kr. 8.000,- (2003)

Tilbage til tips