Flyvning efter dykning

Når en dykker kommer op efter en dykning, vil der stadig være et vist gasoverskud i kroppen. Dette gasoverskud stiger med dykketiden og -dybden, og vil være til stede uanset hvilken dykketabel, der anvendes. Det tager halve til hele døgn, før dette gasoverskud er elimineret. Jo flere dyk, jo større dybde jo længere tid. , faktisk op til adskillige dage.

Mindre end 2 timers sammenlagt dykning uden dekompression inden for de sidste 48  timer 12 timers overfladetid inden flyvning 
Ubegrænset dykning uden dekompression i løbet af sammenhængende dage  24 timers overfladetid inden flyvning
Dykning med dekompressionsstop Mindst 24 og helst 48 timers overfladetid inden flyvning

Flyvning efter rekreativ dykning jævnfør  Undersea and Hyperbaric Medical Society (UHMS), 1989.

Altid indlæg 1 dykkefri dag for hver 2-3 dage med dykning.
Planlæg med mindst 24 timers overfladetid inden flyvning
Hold mindst 48 timers overfladetid inden flyvning, såfremt der i sidste dykkeperiode har været dekompressionsgivende dykninger.
Flyvning efter dykning jævnfør Søværnets Dykkerskole

Under flyvning med moderne rutefly sænkes kabinetrykket til en højde svarende til trykket i ca. 2.500 meter over havet. Kabinetryk ned til 800-850 millibar må forventes. 

Ud over hos hjertepatienter, har dette ingen betydning hos almindelige flypassagerer, men for dykkere betyder denne tryksænkning et yderligere dekompressionsstress, der kan lede til dekompressionssyge hos ellers symptomfri dykkere.

Mellem 25 og 30% af de fritidsdykkere, der behandles for dekompressionssyge i Danmark, har fået deres symptomer under flyveturen hjem fra en dykkerferie.

Alle dyk, der planlægges mellem 24 og 48 timer inden flyvning, skal gennemføres, så de er absolut dekompressionsfri. Det samme gælder for opstigning i bjerge.

Tilbage til tips