Dykningens fysik, kemi og lignende.

Archimedes lov Et legeme, der nedsænkes i en væske taber lige så meget i vægt, som vægten af den mængde væske der fortrænges.   Anvendes f.eks. til beregning af genstandes vægt før hævning med hævesæk.

Boyles lov  (ballon): Tryk og rumfang er omvendt proportionale. Når rumfanget bliver større falder trykket. Når ydre tryk stiger falder rumfang.   Anvendes f.eks. flaske-/regulatortryk og BCD.

Charles lov (celsius): Hvis trykket holdes kontant, vil luftartens volumen være direkte proportional med dens temperatur. Des højere temperatur des højere tryk. Generelt siger man trykket stiger 1 bar for hver grad temperaturen stiger.   Anvendes f. eks. Ved trykændring fra ny fyldt varm flaske til afkølet flaske.

Daltons lov  (deltryk): Dersom flere luftarter er indesluttet i samme beholder, er luftblandingernes  tryk lig med summen af de enkelte luftarters partialtryk. (Hver enkelt gasart optræder som om den var alene).   Anvendes f. eks. ved nitrogenoptagelse og iltforgiftning. På 40 meter er der 5 gange så mange atomer af hver slags i indåndingsluften.

Henrys lov  (hof): Mængden af den luft der optages i en væske er proportional med luftartens partialtryk.   Anvendes for eksempel ved mætning, optagelse og afgivelse af blandt andet nitrogen. Kroppen skaber ligevægt imellem partialtrykket ude og inde.

Lyset:  Lyset absorberes af vandet. Den røde farve forsvinder først, der efter den orange, sidst grøn og blå.
Vor hjerne kompenserer i modsætning til fotos en del for farverne.
Lysets brydning i maskeglasset forstørrer 4:3

Varme:  Varme afgives 20-25 gange hurtigere i vand end i luft. 40 til 75 % afgives fra hovedet. Vand behøver 3200 gange så meget energi som luft for opvarmning.

Lyd:  Lyd bevæger sig 340 meter/sekundet i vand og 1.450 meter/sekundet i luft. 4,3 gange så hurtigt.

Luft:  Luft vejer 1,29 g/m3.
2.400 liter luft (12 liter flaske med 200 BAR) vejer 3,1 kg.
Let arbejde under vand forbruger 33 luft/minuttet. Normal dykker bruger 20 liter/minuttet. Uerfaren dykker bruger 50 liter/minuttet. Vi ånder ca. 10 til 20 gange pr. minut.