Fiskenet

Afmærkning af fiskenet

Både nedgarn og kasteruser skal markeres på samme måde: 
Den østlige ende af redskabet skal markeres med 1 flag og en gul refleks, og den vestlige ende markeres med 2 flag og to gule lysreflekser. Det skal ske af hensyn til de sejlende, som på den måde kan se, hvor garnet befinder sig. Hvis redskabet ikke er markeret efter reglerne, straffes det med bøde.

Herudover skal redskaberne være markeret med et gult mærke af saltvandsbestandigt materiale, hvor fritidsfiskerens navn og adresse skal stå. Samtidig skal fritidsfiskerens fiskerinummer fra fiskeribidraget - fritidsfiskernes fisketegn - være brændt eller skrevet på den samme bøje, som flagene sidder på.