Kvælstof

Nitrogen

Nitrogen med betegnelse N2O hedder kvælstof på dansk og kväve på svensk. Ofte kalder vi slet og ret nitrogen for nitrogen.

Optagelsen stiger med dybden og udvaskning stiger med faldende dybde. Jo længere tid vi dykker, jo mere optager vi.

Kroppen består af utallige vævtyper. De fleste tabeller og dykker computere anvender 7 til 15 typer i beregningerne. Vævene optager og afgiver nitrogen forskelligt.

Har vi optaget så meget nitrogen at vi ikke igennem luftudskiftningen i lungerne kan nå at udvaske den overskydende nitrogen på vej til overfladen så opstår der dykkersyge (trykfaldssyge).

Optagelses- og udvaskning beregnes med halveringstider, man optager mest i starten af dybden og afgiver mest i starten af opstigningen.


Se princip for optagelse og afgivelse af nitrogen

Se graf,  ved normal-, multilevel- og computerprofil

Tilbage til tips