Nitrox dykning

Nitrox

Nitrox er atmosfærisk luft beriget med ilt (oxygen). En del af det kvælstof (nitrogen) der udgør knapt 80% af den atmosfæriske luft er udskiftet med ilt (oxygen). Udskiftningen kan udgøre for eksempel 25, 40 eller 50%. 

Det højere iltindhold giver mindre maksimal dybde på dykket på grund af iltens forhøjede partialtryk. Til gengæld bliver kvælstofoptagelsen ikke så stor, så dyktiden forlænges og der er mindre risiko for kvælstofforgiftning (dykkerrus).

Der foreligger teori om at dykning med nitrox er mere sikkert end almindelig fritidsdykning på luft, men vi ved ikke noget med sikkerhed. Selvom der i nogen situationer må være større sikkerhed ved for eksempel nitroxdykning (mindre optagelse af nitrogen) bliver der større risiko ved dybde op mod vores normale maxdybder (iltforgiftning).

Der skal efter danske regler anvendes specielt godkendt udstyr, regulatorsæt, flaske og vest. Udstyret må ikke anvendes til atmosfærisk luft.

Der er en del problemer omkring flaskefyldningen. Der er for øjeblikket ingen nitrox-fyldningssteder hvor man kan få fyldt en nitrox-flaske.

Så selvom du investerer i et ekstra sæt lovligt udstyr til nitrox  (der er pt kun eet godkendt regulatorsæt) kan du ikke anvende det lovligt.

Hvorfor dykker eller uddanner vi ikke nitrox:

Vi har, indtil der foreligger reel forskning, som også beskriver langtidsvirkning, valgt ikke at beskæftige os med nitrox.

Vi mener ikke, at fritids dykkere, i alt fald ved dykning i Danmark, reelt behøver at beskæftige sig med denne form for dykning.

Det er ikke muligt at få fyldt lovlige flasker.

Dykning er i forvejen en grænse-sportsgren. Ved nitrox dykning udfordres naturens grænser yderligere

 Tilbage til tips