Tidevand og vandstand

Vandstand og tidevand

Alle klokkeslet er i dansk lokaltid, dvs. henholdsvis vinter- og sommertid.

Vandstanden måles i forhold til det danske højdesystem, Dansk Vertikal Reference 1990 (DVR90).

Målingerne præsenteres i samarbejde mellem DMI, Farvandsvæsenet, Kystdirektoratet og en række amter, kommuner og havnemyndigheder.

Tidevandstabel i bogform gældende for et kalenderår kan købes hos Farvandsvæsenets publikationer. Koster under kr. 100,-. 

Vil du se vind?
Vil du se bølger?
Vil du se strøm?
Vil du se vandtemperatur?

Vil du se
Danmarks Meterologiske Institut?
Vil du se Farvandsvæsenet?