Værdifulde vrag trues af plyndring

BLT logotype
Tisdag 7 Januari 2003
Värdefulla vrak hotas av plundring
Nu kräver man att lagstiftningen skärps

  Värdefulla vrak utanför Blekinges kust hotas. I ett upprop under förra året krävde företrädare för högskolor, universitet och många fler att skyddet mot vrakplundring måste skärpas.
 Bland annat hänvisas till att sportdykare kan ta sig ner på större djup och använder sig av mer avancerad utrustning.
 - Det viktigaste är att lagstiftningen skärps nu, säger Per-Inge Lindqvist, Marinmuseums chef.

 

BLEKINGE
 
 BLT har tidigare berättat att mängder av vrak ligger oupptäckta utanför Blekinge kust. Vattnen utanför Blekinge är ett av Sveriges mest vraktäta. Närmast kusten är de flesta kända, och utgör ett eldorado för intresserade sportdykare. Men de kända vraken är ändå bara en liten del av det okända. Uppskattningsvis 5 000-6 000 vrak av beräknade summan 40 000 förlista fartyg har hittats.
 
 Lockar dykare
 Utanför Karlskrona, mellan Sturkö och Tjurkö, finns exempelvis flera intressanta vrak som lockar dykare. Bland andra det kända Wasas föregångare, som också hette Wasa, ligger där. Det var byggt 1778 och bar 60-talet kanoner. Alldeles intill ligger tvådäcksfregatten Gripen från 1749.
 Alldeles utanför Bastion Aurora på Trossö ligger vraket efter Nya Riga, ett skepp byggt 1717 med 32 kanoner. Krutdurken tog eld och skeppet exploderade och förliste med sina 180 man. Så för dykare finns bara i Karlskrona stora värden, och så ser det ut längs kusten.
 
 Gemensamt upprop
 Under förra året gick företrädare på universitet, högskolor, föreningar, försäkringsbolag och många fler ut i ett gemensamt upprop. Risken med den kraftigt ökande andelen sportdykare oroar. Inte dykintresset i sig, men risken för vrakplundring.
 Bland annat konstateras i uppropet att dykare i dag, kan gå ner på avsevärt mycket större djup än tidigare, i vissa fall ner mot 90 meter. Dessutom finns teknisk utrustning tillgänglig, som inte tidigare fanns eller kostade för mycket.
 
 Lättare att upptäcka
 Sammantaget, menar de som skrivit under uppropet, innebär den nya tekniken att vrak har blivit lättare att upptäcka, djupen hindrar inte alltid och dessutom innebär lagstiftningen att vrak yngre än 100 år, kan plundras utan rättsliga följder.
 - Jag håller med om att vraken behöver skydd. Men att peka ut sportdykare som stora vrakplundrare är att generalisera lite väl mycket. Dykarna har vetskap om vad som gäller, och de som kan gå ner på så stora djup som 90 meter är inte vanliga sportdykare, säger Per-Inge Lindqvist.
 Men att lagstiftningen måste skärpas är helt klart, menar han. Vrak yngre än 100 år saknar skydd. Det betyder att krigs- och handelsfartyg från krigsåren är fria att rensas på kulturhistoriska värden.
 - Det är ytterst viktigt att lagstiftningen förändras. Det måste skapas ett rättsligt skydd för alla de fartyg som sjönk av olika skäl under förra århundradet, säger Per-Inge Lindqvist.
 - Dessutom, vilket inte minst är viktigt, rör det sig i de fallen av fartygsvrak i stål. Riskerna att dyka i såna vrak är stora och kräver extra stor försiktighet.
 
 goran.lindh@blt.se
 0455-77 238