Forside Om os Kurser Kalender Tips Links
  
Vi uddanner fritidsdykkere på alle niveauer.

Vore uddannelser er internationalt anerkendte og du kan dykke i hele verden.
Begynderkurser
Hvor holdes kurset
Hvor lang tid tager det?
Kursusmappe
Bøger og tabeller
Udstyr
Undervisningssted
Transport
Betalingsbetingelser
 
Ændring af hold

Afmelding
Tag dykker certifikat i
Danmark eller udlandet
Kursusbeskrivelser og priser:

Se special arrengementer
Se rekreativt uddannelsesprogram med priser
Se specialty kurser
Se professionelt uddannelsesprogram med priser
 

Hvad kræves der af dig? Du skal være fyldt 12 år inden du starter på grundkurset - Open Water Diver. Du skal kunne svømme 500 meter samt flyde/træde vande i 10 minutter. Disse øvelser skal være udført, inden du gennemfører øvelser i havet.

Du skal inden kurset have læst grundbogen og udfyldt nogen checkspørgsmål.
Hele kursusgebyret skal være indbetalt.

Transporten imellem teorilokale og dykkersted står du selv for ved fælleskørsel med de andre kursister..

Se også adgangskravene til de enkelte kurser.Helbredserklæring: Ved kursustilmelding vil du modtage en helbredserklæring. Korrekt udfyldt helbredserklæring er et krav for deltagelse på alle kurser og skal afleveres senest 1. kursusdag, . Du må ikke lide af, eller have lidt af for eksempel astma eller epilepsi, hvis du ønsker at dykke.

Er du den mindste smule i tvivl om din helbredsmæssige tilstand eller svarer du ja til et af helbredsspørgsmålene, er lægekonsultation påkrævet, for at kunne deltage på et kursus eller på anden form for dykkeaktivitet.

Har du et normalt sundt helbred og ikke er fyldt 40 år inden kursusafslutning, er lægekonsultation ikke påkrævet, men anbefalet.


Begynderkurset for alle dykkere hedder Open Water. Fortsætterkurset hedder Advanced Open Water. Ønsker du ikke bare at være dykker, men at være en god dykker som klarer de fleste situationer i vandet, tager du også Rescue Diver Kurset. 

Du skal regne med et par dages hjemmearbejde inden kursusstart for hvert kursu
s. Begynderkurserne varer normalt 3 til 6 dage.

Teoriundervisningen foregår på Frederiksberg. Svømmehallen hvor du får din første erfaring bliver en hal hvor der er plads til dykkere. Åben vand dykkene lægger vi efter vind og vejr. For din indlær
ings skyld og for den større sikkerhed har vi max 4 kursister på begynderholdet Open Water Diver og på fortsætterholdet  Advanced Open Water Diver.

Hvor lang tid tager det? 
Et begynderkursus tager minimum 1 aften og 4 hele dage eller 5 aftener og to hele dage. Andre kurser kan tage fra een dag til adskillige måneder. Se under de enkelte kursusbeskrivelser.

Hvornår kan jeg starte?
De kurser hvor datoen allerede er fastlagt, kan du se i vores kalender. Vi holder også gerne kurser udenfor de planlagte datoer. Det kræver dog mindst 4 kursister på holdet. Du skal også regne med, at vi skal have mindst 14 dages varsel. Send os en

Overlapning af kursusindhold kan ikke undgås.
Kursister har forskellige tidsafstande imellem kurserne og nogle kursister behøver derfor genopfriskning.
En del kurser, især Specialty kurser har selvfølgelig overlappende emner.
Det er selvfølgelig ikke alle kursister på videregående kurser, der har taget begynder kursus hos os. Derfor kan der på vore fortsætter kurser også være gentagelser fra begynder kurser, fordi disse kursister også behøver en del af den ekstraviden og -uddannelse vi deler ud af.
Det er i øvrigt også de færreste mennesker, der ikke kan lære lidt mere af gentagelser.


Kursusmappe: Ved kursustilmelding vil du få udleveret din egen mappe indeholdende alle nødvendige formularer og dokumenter. Alle udgifter til diplom, midlertidigt certifikat og certifikat er selvfølgelig inkluderet i kursusgebyret.

Bøger og tabeller: Ved kursustilmelding vil du få udleveret lærebøger etc. Vi mener at alle dykkere efter kurset lejlighedsvis har brug for at kunne slå op i bøgerne, derfor bør du købe lærebøgerne. Indtil Divemaster uddannelsesniveau er alt vort undervisningsmateriale opdateret og på dansk. Noget materialet på Divemasterkurser og andre kurser for professionelle fritidsdykkere kan også være på norsk, svensk og engelsk.Udstyr: Under Open Water Diver og Advanced Open Water Diver kurserne stiller vi alt udstyr til rådighed for dig.
Du har altså ikke behov for at investere i dit eget udstyr, før du helt sikkert ved dykning er noget for dig. Du er selvfølgelig velkommen til at benytte eget udstyr på kurset hvilket giver dig større komfort.

Undervisningssted: Medmindre andet fremgår vil den teoretiske del af kurserne foregå på Niels Ebbesensvej på Frederiksberg.

Transport: På alle vores arrangementer er det samkøring der gælder. Det er principielt kursistens eget ansvar at transportere sig imellem teoriundervisning og dykkersted.


Dykning er en oplevelsessport
ikke en præstationssport!

Det handler ikke om at dykke hurtigst, længst eller dybest i konkurrence med makkeren eller andre. Det handler om at få nogen gode fælles oplevelser med hjem.

Når man dykker, er det ofte sådan, at når man kommer op til overfladen igen, har du og din makker vidt forskellige oplevelser. Dykket bedømmes ud fra forskellige interesser, erfaringsniveauer og måder at opfatte omverdenen på.

Din plads er ikke reserveret før vi har registreret din indbetaling og du har modtaget din kursusbekræftelse.
Du vil modtage din kursusbekræftelse med kursusplan og evt. kursusmateriale senest 10 dage efter indbetaling af tilmeldingsgebyret.
Kursusbekræftelsen er din garanti for, at din plads er reserveret på det hold, der er angivet på bekræftelsen - svarer dette mod forventning ikke til det du har ønsket, bedes du umiddelbart kontakte os.
Det fulde kursusbeløb skal være modtaget af os senest 14 dage før kursusstart. Ved kursustilmelding senere end 14 dage før kursusstart skal hele kursusbeløb betales ved tilmelding. Såfremt vi ikke har registreret modtagelse af det totale beløb senest 14 dage før kursusstart vil reservation automatisk blive annulleret, uden yderligere besked om dette. Refundering af indbetalt tilmeldingsgebyr finder ikke sted.
Ved fremvisning af helbredserklæring tidligere end 1 måned før kursusstart, der angiver at læge permanent ikke kan anbefale dykning, refunderes indbetalt kursusgebyr, dog ikke tilmeldingsgebyr. Alt modtaget materiale skal tilbageleveres i ubrugt stand før udbetaling finder sted.

Ændring af hold.
Ønskes holdnummer ændret, uanset årsag, efter afsendelse af kursusbekræftelse, vil der blive opkrævet gebyr på 50% af det totale kursusbeløb dog minimum 1000,- uanset årsag.
Ved ændring, uanset årsag, hvor tilmeldingen stilles i stand by, skal nyt hold gennemføres senest 12 måneder efter at tilmeldingen er stillet i bero. Efter 12 måneder kan der ikke gøres krav på indbetalt beløb. Kursustilmelding annulleres automatisk. Ved prisændring på kursustypen, vil prisændringen skulle udlignes inden nyt kursus påbegyndes.

Afmelding fra kursus.
Afmeldes kurset efter udsendt kursusbekræftelse, uanset årsag, finder der ikke nogen form for refundering sted.
Afbrydes kurset efter kursusstart, uanset årsag, finder der ikke nogen form for refundering sted.