Ordliste - oversættelse af dykkersprog

Ordliste

Mangler vi et ord i listen eller vil du have forklaringen uddybet? , vi både takker, svarer med forklaring og tilføjer ordet i vor ordliste.

Bends: Slangudtryk for trykfaldssyge/dykkersyge, se trykfaldsyge.

Dekompressionsdykning: Dykning hvor kombinationen af bundtid og dybde medfører at optagelsen af kvælstof har mættet vor krop så meget at vi ved normal opstigning ikke kan vaske kvælstoffet ud ved hjælp af åndingen. Det er således ikke er muligt at stige op til overfladen i normalt tempo uden stop (dekompressionsstop) på vejen op.

Dekompressionsstop: Stop på forskellige dybder og tider på vej til overfladen. Nødvendiggjort af dekompressionsdykning.

Dekompressionssyge: Se trykfaldssyge.

DIR: (Doing It Right) er en komlpet dykkerfilosofi omfattende udstyr, uddannelse, attitude og livsstil. Tilhængerne mener man altid skal dykke med samme grej uanset om man dykker et svært huledyk på 80 meters dybde eller et varmvandsdyk på 12 meter. Andre mener man skal anvende JDI (Just Do It) og ikke gå ekstremt op i diskuterbare principper.

Dykkerrus: Se kvælstofforgiftning.

Dykkersyge: Se trykfaldssyge.

Gasblandinger: Hvor der er andre gas- (luft-) arter i flasken end dem der indgår i normal atmosfærisk luft, primært kvælstof (nitrogen) med ca. 79% og ilt (oxygen) med ca. 21%.

Iltforgiftning: Ilten udgør ca. 21% af den atmosfæriske luft. Ved dykning til 40 meter har vi 5 atmosfæres tryk. Idet de enkelte luftarter optræder som om de var alene udgør iltens partialtryk ved denne dybde 21/100X5=1 atmosfære. Ved 1,4 atmosfæres partialtryk har vi stor risiko for iltforgiftning der primært viser sig ved kramper. Hvor dybt kunne vi teoretisk dykke på atmosfærisk luft? Hvis vi bruger ren ilt på 10 meter har vi "hovsa".

Kvælstofforgiftning: Også kaldet nitrogenforgiftning eller dykkerrus. Opstår uvarslet ved dykning dybere end 20 meter, risikoen stiger voldsomt ved 30 meter og ved 40 metrer er der rigtigt stor. Det er den primære grund til at vi aldrig som rekreative dykker dybere end 40 meter. Opstår formentligt ved kvælstoffets påvirkning af fedtet udenpå vores nerveceller.

Mikrobobler. Ved længere tids dykning risiker man ved ophobning af mikrobobler en beskadigelse af det bløde væv, såsom hjernen, rygmarven og nethinden. De dykkere, som er mest udsatte for mikro bobler er dykkerledere og dykkerinstruktører, da de laver mange gentagne dyk. Selv dykkere som over en kort periode laver en masse dyk, kan få ophobninger af mikrobobler. Læs om mikrobobler

NASE. Amerikansk udsprunget uddannelse, der bliver tilpasset dykkerforholdene i de enkelte regioner. I Danmark anerkendes  NASE Advanced kurset af Dansk Sportsdykker Forbund som tilsvarende CMAS**, hvilket giver mulighed for optagelse i omkring 170 dykkerklubber.

Nitrox Atmosfærisk luft beriget med ilt (oxygen). En del af det kvælstof (nitrogen) der udgør knapt 80% af den atmosfæriske luft er udskiftet med ilt (oxygen). Udskiftningen kan udgøre for eksempel 25, 40 eller 50%. Det højere iltindhold giver mindre maksimal dybde på dykket på grund af iltens forhøjede partialtryk. Til gengæld bliver kvælstofoptagelsen ikke så stor, så dykketiden forlænges og der er mindre risiko for kvælstofforgiftning (dykkerrus). 
Læs mere.

Partialtryk: Deltryk, den enkelte gasarts tryk ved den aktuelle dybde.

Rebreather: Dykker apparat der helt eller delvist genanvender den medbragte gas. Ved hjælp af et kalkfilter fjernes CO2 fra udåndingsluften og ilt i rigtig mængde tilføres. Åndingsgassen kan også være nitrox, trimix eller heliox. Et simpelt princip der er meget meget svært at styre. Læs mere.

SCUBA: Self-Contained Underwater Breathing Apparatus.

Teknisk dykning: Defineres normalt som dykning med flere gasarter end atmosfærisk luft og/eller dekompressionsdykning med nødvendige dekompressionsstop på vej til overfladen. Læs mere.

Trimix: En blanding af tre gasarter (faktisk flere). Kvælstoffet (nitrogenen) er skiftet ud med ilt og en tredje gasart. Der er ikke ret meget erfaring og forskning bag teorierne. Ca 20% af trimixdykkerne dør. Næste alle foregangsmændene indenfor trimixdykning er døde ved denne form for dykning. Læs mere.

Trykfaldssyge: Opstår når kroppen ved åndingen ikke når at udvaske den overskydende mængde kvælstof på vej til overfladen. Det overskydende kvælstof samles i små bobler der sætter sig fast i led, hjerne og hjerte. Såfremt hurtigt trykkammerbehandling opnås forekommer der normalt ikke langvarige symptomer.

  Tilbage til tips